חקירות רקע ופרופיל

     

חקירות רקע ופרופיל

חקירות רקע ופרופיל מגלות את כל המידע הנדרש אודות בתי עסק וחברות. הן יסייעו לכם לקבל החלטה, האם להמשיך את ההתקשרות עם חברות אלו. חקירות אלו מתבצעות באופן סמוי או גלוי, בהתאם לתנאים ולצרכים.
 
חקירות אלו מתמקדות בחיפוש מידע אודות:
  מקורות הכנסה
  בדיקת פרופיל אישי לפני ביצוע עסקה מסוימת
  מידע על רכוש, כלי רכב, היקף פעילות עסקית ועוד
 
בדיקת מהימנות ואמינות עובדים
אמינותו של עובד היא הבסיס למערכת היחסים בין עובד למעביד. במקרים מסוימים האמינות עומדת בפני מבחן. המטרה של בדיקת מהימנות ואמינות עובדים היא לבחון את עברו של העובד ולהצליב פרטים מול ממליצים שונים. כל זאת, כדי להבטיח כי העובד שתעסיקו הוא אכן אדם אמין. במקרים מסוימים ניתן להיעזר בבדיקות פוליגרף, כדי לאמת את הנתונים והעובדות.
 
חקירות רקע ופרופיל
בעולם העסקים, קיימות לא מעט חברות פרטיות, שמסלפות עובדות לגבי מצבם הכלכלי, עברם, הכנסותיהם ועוד. חקירות רקע ופרופיל מסייעות לגילוי מידע עסקי אודות חברות פרטיות, כגון רכוש ברשות החברה, נכסי נדל"ן, כלי רכב, היקף פעילות בשוק, חובות, הקצאות אשראי ועוד. כל אלו עשויים להכריע, האם כדאי לכם לשתף פעולה עם חברה זו או אחרת. חקירות אלו מתבצעות באופן גלוי או סמוי, בהתאם לצורך. יבדק מצבה הכלכלי וחובותיה, תביעותיה ותיקי הוצאה לפועל.
 
חקירת פרופיל של חברות לצורך התקשרות עסקית
 
שכירת עובדים לתפקידי אמון
בעת קבלת עובד ולאחר שהוא נמצא מתאים מקצועית לתפקיד, חשוב מאוד לבדוק את רמת אמינותו ועברו.
המשרד מבצע בדיקות מגוונות ומקיפות, המאפשרות לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר. 
 
בדיקת מועמדים לעבודה
כדי לאמת או להפריך את מידע, שנמסר ע"י המועמד לתפקיד, המשרד מבצע בדיקת רקע כללי על המועמד, בדיקת מקומות עבודה קודמים וכו'.
 
בדיקות פוליגרף
במקרה הצורך, המשרד נעזר בבודקי פוליגרף מוסמכים מן השורה הראשונה, שמסייעים לפתרון בעיות מורכבות.
 
אבחון גרפולוגי - זיהוי כתבי יד וזיופים
האבחון הגרפולוגי מהווה כלי יעיל לקביעת פרופיל אישיותי. במקרים רבים, הוא אף מהווה נדבך מכריע.
בדיקות ואבחון כתבי יד משמשים למתן עדויות בבתי משפט או למיון מועמדים לעבודה.